Awgrymiadau a Chwynion

Rydym yn hoffi derbyn canmoliaeth, ond rydym hefyd am wybod a allwn ni wella ein gwasanaeth. Rhowch wybod i ni.

Mae gweithdrefn gwyno fewnol wedi'i diweddaru er mwyn delio â'ch pryderon ac mae'r gwasanaeth yr ydym yn ei darparu'n dilyn gweithdrefn gwyno safonol y GIG (Ebrill 2011). Ein nod yw cydnabod unrhyw gŵyn o fewn 5 diwrnod gwaith ac adrodd yn ôl i chi o fewn 30 diwrnod gwaith, er y gallai fod angen mwy o amser mewn rhai achosion.

Cysylltwch â Rheolwr y Feddygfa yn gyntaf, a fydd yn hapus i'ch helpu chi.

Complaints