Mynediad

Os oes gennych unrhyw anawsterau neu anableddau penodol, mae ein tîm derbyn yn hapus i drafod y ffordd orau o ddiwallu eich anghenion.

Mae mynediad i gadeiriau olwyn hefyd ar gael.

Gall unrhyw glaf rhwng 16 a 75 oed sydd wedi'i gofrestru gyda'r feddygfa ond sydd heb fynychu unrhyw ymgynghoriad neu glinig o fewn y 3 blynedd blaenorol, ofyn am ymgynghoriad.  Gall unrhyw glaf dros 75 oed sydd heb gael ymgynghoriad o fewn y 12 mis blaenorol, ofyn am ymgynghoriad naill ai yn y feddygfa, neu os nad yw hyn yn bosibl am resymau meddygol, yng nghartref y claf.

image depicting access