Sut i Drefnu a Chanslo Apwyntiadau

SUT I GANSLO APWYNTIAD

 

Sut i drefnu apwyntiad arferol

 

Sut i ofyn am apwyntiad brys

Ffoniwch 01656 754200 a byddwn yn gofyn i chi a yw eich problem yn un Argyfwng.

Os ydych chi angen sylw meddygol ar frys ond nid yw'r sefyllfa yn peryglu eich bywyd, dylech ffonio 111 yn gyntaf. Os ydych chi'n credu bod eich bywyd yn cael ei beryglu, ffoniwch 999.

Os byddwn ni ar gau, ffoniwch 111 a chewch siarad â Nyrs, Doctor neu Fferyllydd yn ôl yr angen.

 

Sut i ganslo neu aildrefnu apwyntiad