Cysylltwch â Ni

Meddygfa Bron-Y-Garn

Heol Castell-nedd
Maesteg
CF34 9PW 

Ffôn: 01656 754200
Allan o Oriau: 111

CYSYLLTWCH Â NI DRWY E-BOST

image of bron-y-garn surgery

Rhif Llinell Canslo Wedi’i Neilltuo: 01656 812 975

Dylid rhoi gwybod am bob achos o ganslo gydag o leiaf 48 awr o rybudd lle bo hynny'n bosibl.

FFYRDD ERAILL O GANSLO EICH APWYNTIAD

Rydym wedi adolygu ein Polisi Heb Fynychu

  • Os bydd claf yn methu â mynychu x 2 Apwyntiad o fewn cyfnod o 12 mis, anfonir llythyr atynt i gynnig cyfle iddynt drafod y rhesymau pam na wnaethant fynychu gyda Rheolwr y Practis.
  • Os bydd claf yn methu â mynychu trydydd apwyntiad, yna bydd llythyr rhybudd terfynol yn cael ei gyhoeddi yn esbonio y gallai methu â mynychu unrhyw apwyntiadau pellach, yn ôl disgresiwn y Meddygon, arwain at eu tynnu oddi ar restr y practis.
 
 
 

Cyfarwyddiadau / Map 

surgery map

 Mwy o wybodaeth a chyfarwyddiadau