Cyfrinachedd

Mae'r holl wybodaeth sydd mewn cofnodion meddygol ac ar gyfrifiaduron yn gyfrinachol

Mae'r Feddygfa yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data

Image depicting Confidentiality