Cyfrinachedd

Mae'r holl wybodaeth sydd mewn cofnodion meddygol ac ar gyfrifiaduron yn gyfrinachol

Mae'r Feddygfa yn cydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data

Eich Preifatrwydd Chi - Eich Hawliu Chi

Image depicting Confidentiality