Ymuno â'r feddygfa

Wrth ymuno â'r Feddygfa, bydd angen i chi gwblhau ein Ffurflen Gofrestru ar-lein

Bydd pob claf newydd yn cael apwyntiad ar gyfer archwiliad claf newydd gyda Nyrs y Feddygfa.

A wnewch chi ddarparu copi o'ch rhestr ddiweddaraf o feddyginiaethau ailadrodd, os gwelwch yn dda, fel y gellir ei hychwanegu i'r system. 

join the practice image

 

Byw o fewn ein dalgylch?

Er mwyn bod yn gymwys i gofrestru gyda'r feddygfa, mae'n rhaid i chi fyw o fewn ardal dalgylch y feddygfa.