Cwcis

Beth yw cwcis?

Fel y rhan fwyaf o wefannau proffesiynol eraill mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis, sef ffeiliau bychan sy'n cael eu lawrlwytho ar eich cyfrifiadur er mwyn gwella eich profiad. Mae'r dudalen hon yn egluro pa wybodaeth y maen nhw'n ei gasglu, sut y defnyddir y wybodaeth gennym, a pham fod angen i ni storio'r cwcis yma weithiau, Byddwn hefyd yn egluro sut y gellid atal y cwcis hyn rhag cael eu storio, er y gallai hyn beri i rai o elfennau o ymarferoldeb y wefan gael eu hisraddio neu eu 'torri'.

Am ragor o wybodaeth gyffredinol am gwcis, darllenwch erthygl Wikipedia am Gwcis HTTP.

 

Sut Rydym Ni'n Defnyddio Eich Cwcis

Rydym ni'n defnyddio cwcis am ystod o resymau y manylir arnynt isod. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw ddewisiadau sy'n safonol i'r diwydiant er mwyn atal cwcis heb analluogi'r ymarferoldeb a'r nodweddion y maen nhw'n ei gynnig i'r wefan yn llwyr. Rydym yn argymell i chi gadw'r holl gwcis os nad ydych yn siŵr a ydych eu hangen neu ddim, rhag ofn eu bod yn cael eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth a ddefnyddir gennych.

 

image depicting cookies

 

Analluogi Cwcis

Gallwch atal cwcis rhag cael eu gosod trwy newid y gosodiadau ar eich porwr (ewch i dudalen Cymorth eich porwr i weld sut i wneud hyn). Cofiwch y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar ymarferoldeb y wefan hon a llawer o wefannau eraill y byddwch yn eu defnyddio. Fel arfer, mae analluogi cwcis yn arwain at analluogi rhai o nodweddion ac ymarferoldeb y wefan. O ganlyniad, rydym yn argymell i chi beidio ag analluogi cwcis.

 

Y Cwcis Rydym Ni'n Eu Gosod

Mae'r wefan hon yn cynnig gwasanaethau tanysgrifio i gylchlythyr / e-bost a gallai cwcis gael eu denfyddio i gofio a ydych chi wedi cofrestru'n barod ac a ddylid dangos hysbysiadau penodol a allai ond fod yn berthnasol i ddefnyddwyr sydd wedi cofrestru/sydd ddim wedi cofrestru.

Caiff cwcis eu defnyddio hefyd mewn Rhybuddion Practis, polau er mwyn gwybod a ydych wedi gweld y rhybudd ac a ydych wedi newid y nodweddion rhybudd.  

 

image depicting google

Cwcis Trydydd Parti

Dan rai amgylchiadau arbennig byddwn hefyd yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd parti yr ydym yn ymddiried ynddynt. Mae'r adran ganlynol yn rhoi manylion y cwcis trydydd parti y gallech ddod ar eu traws ar y wefan hon.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, un o'r datrysiadau dadansoddi mwyaf cyffredin a dibynadwy ar y we, er mwyn helpu i ni ddeall sut ydych chi'n defnyddio'r wefan a sut y gellid gwella eich profiadau. Gallai'r cwcis hyn gadw cofnod o bethau fel faint o amser yr ydych yn ei dreulio ar y wefan a pha dudalennau yr ydych yn ymweld â hwy, a hynny er mwyn ein galluogi i greu rhagor o gynnwys difyr a defnyddiol.

Am ragor o fanylion ynglŷn â chwcis Google Analytics, ewch i wefan swyddogol Google Analytics.

 

Rhagor o Wybodaeth

Gobeithio fod hyn wedi egluro pethau i chi ac, fel y soniwyd eisoes, os oes rhywbeth nad ydych yn sicr a ydych ei angen neu beidio, fel rheol mae'n fwy diogel i gadw'r cwcis yn weithredol rhag ofn y bydd yn rhan o un o'r nodweddion o'r safle a ddefnyddir gennych.

Fodd bynnag, os ydych dal i fod eisiau rhagor o wybodaeth gallwch gysylltu â ni trwy ddefnyddio un o'n dulliau cyfathrebu dewisol. 

Os ydych yn ANGHYTUNO â'n polisi cwcis ac yn awyddus i analluogi cwcis, gwasgwch y botwm coch isod.