Cyfrifoldebau Cleifion

Darllenwch os gwelwch yn dda

  • Cyfrifoldeb y claf yw cadw eu hapwynt ac i hysbysu'r feddygfa os na allent ddod i'r apwyntiad.
  • Cyfrifoldeb y claf yw gofalu am eu meddyginiaeth.
  • Ffoniwch ar adegau priodol i drefnu presgripsiynau rheolaidd ac i gael canlyniadau profion os gwelwch yn dda. 
  • Presgripsiynau rheolaidd  7am-5pm 01656 311010
  • 12.30pm - 3.30pm. - Canlyniadau Profion - 01656 754200
  • Dylid trefnu ymweliadau cartref dim ond pan fo'n angenrheidiol (cyn 11.00am yn ddelfrydol).
  • Ni fydd cleifion treisgar neu ymosodol yn cael eu goddef a gall y Feddygfa dynnu enwau clefion o'r fath oddi ar y Rhestr.

image of patients