Mân Lawdriniaethau

Ym Meddygfa Bron-y-Garn, rydym yn cynnig gwasanaeth mân lawdriniaethau ar gyfer briwiau croen nad ydynt yn ganseraidd. Mae'r gwasanaeth ar gyfer arwyddion nad ydynt yn rhai cosmetig. Trefnwch apwyntiad gyda meddyg teulu a fydd yn trafod hyn ymhellach gyda chi.

minor surgery