Ffioedd Preifat

Gweler isod am restr o'n ffioedd diweddaraf

Ffurflen Hawlio Yswiriant £35.00
Hawlio Yswiriant Ffioedd Ysgol £45.00
Tystysgrif Canslo Teithio £35.00
Llythyr Salwch Preifat £35.00
Llythyr am Gymorth Absenoldeb £35.00
Adroddiadau heb Archwiliad £100.00
Adroddiadau gydag Archwiliad £120.00
Llythyr o Adroddiad ar gyfer Ysgol £35.00
Llythyron 'I Bwy Bynnag a Fynno Wybod' £35.00
Presgripsiwn Preifat £0
ARDYSTIAD MEDDYGOL LGV/HGV £125.00
Ardystiad Meddygol Tacsi £125.00

image depicting a nurse