Ffioedd Preifat

Gweler isod am restr o'n ffioedd diweddaraf

Ffurflen Hawlio Yswiriant £15.00
Hawlio Yswiriant Ffioedd Ysgol £45.00
Tystysgrif Ffit i Deithio £25.00
Tystysgrif Canslo Teithio £30.00
Llythyr Salwch Preifat £25.00
Llythyr am Gymorth Absenoldeb £30.00
Adroddiadau heb Archwiliad £100.00
Adroddiadau gydag Archwiliad £120.00
Llungopïo Nodiadau £50.00
Llythyr o Adroddiad ar gyfer Ysgol £15.00
Llythyron 'I Bwy Bynnag a Fynno Wybod' £30.00
Presgripsiwn Preifat £0
Adroddiad Bathodyn Glas £30.00
ARDYSTIAD MEDDYGOL LGV/HGV £125.00
Ardystiad Meddygol Tacsi £25.00

image depicting a nurse