Gofal Cyflwr Iechyd Hir Dymor

Cynigir system ofal integredig i gleifion sydd â chyflwr iechyd hir dymor megis asthma, diabetes, a chlefyd y galon.

Mae gennym system adalw ar gyfer monitro cyflyrau o'r fath. Rydym yn annog cleifion i gymryd rhan yn eu gofal eu hunain gyda chefnogaeth y Practis.

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan:

  • Clefyd Cronig Yn Yr Arennau
  • Dementia
  • Ffibriliad Atriaidd
  • Cyffuriau Gwrthgeulol
  • Methiant Y Galon
  • Gorbwysedd
  • Epilepsi
  • Syndrom Ofari Polygodennog