Atal Cenhedlu

Mae llawer o ddulliau atal cenhedlu i ddewis ohonyn nhw. Am ragor o wybodaeth am y dewisiadau sydd ar gael, cliciwch yma

Gall ein nyrsys gynnal adolygiadau pilsen. Os ydych am ddechrau rhywbeth newydd, cwblhewch e-consult neu siaradwch ag un o'n doctoriaid.

Os oes angen adolygiad atal cenhedlu arnoch, gellir gwneud hyn drwy e-consult neu drwy wneud apwyntiaid gyda Nyrs y Feddygfa.

image depicting contraception

 

Clinig

Gallwn gynnig gwasanaeth ffitio/tynnu coil a mewnblaniad ar brynhawn Mercher yma ym Mron-Y-Garn. Cwblhewch e-consult neu cysylltwch â'r dderbynfa os hoffech drefnu apwyntiad.

 

Mewnblaniadau

Coiliau

 
 

Gellir defnyddio'r rhain ar gyfer atal cenhedlu ac ar gyfer rheoli gwaedu trwm neu boenus neu fel rhan o HRT.

Os ydych chi'n cael coil wedi'i osod, gofynnwn yn garedig i swabiau gael eu cynnal cyn eu gosod. Dylid gwneud y rhain o leiaf wythnos cyn eich apwyntiad. Gallwch naill ai gasglu pecyn o'r dderbynfa i wneud eich hun neu wneud apwyntiad gydag un o'n nyrsys meddygfa i'r nyrs ei gymryd.