Clinigau a Gwasanaethau

Clinig Babanod

Nyrsys y Feddygfa gyda meddygon ac ymwelwyr iechyd sy'n cynnal y clinigau datblygu babanod ac nid oes angen apwyntiadau.

Mae'r clinig yn darparu sgrinio datblygiadol, brechiadau a chyngor cyffredinol (i fabanod iach yn unig, os gwelwch yn dda).

Cynhelir y clinig hwn pob prynhawn Iau 1.30 - 2.30pm.

AMSERLEN BRECHIADAU

image of baby being weighed

 

image of a therapist

Mae'r Feddygfa hefyd yn darparu nifer o wasanaethau ychwanegol i gleifion gan gynnwys: