Ffibriliad Atrïaidd

Cymorth Penderfynu ar Ffibriliad Atrïaidd (AF)

Diben y wybodaeth yma yw rhoi cymorth i chi wrth benderfynu a ddylid cymryd gwrthgeulydd (anticoagulant) er mwyn lleihau'r perygl o strôc neu beidio, a pha un i'w gymryd os ydych yn penderfynu bod angen.

CYMORTH PENDERFYNU I'R CLAF

Ffibriliad Atrïaidd