Atgyfeiriadau Bydwraig

Atgyfeiriadau Bydwraig

Ydych chi newydd feichiog

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gysylltu â bydwraig yn uniongyrchol?

 

Nid oes angen i chi ymweld â'ch meddygfa i gael mynediad at ofal mamolaeth.

Sut ydych chi'n atgyfeirio eich hun ar gyfer gofal mamolaeth:

  1. Cwblhewch y ffurflen cofrestru yn y linc isod
  2. Byddwch yn derbyn e-bost i gadarnhau bod eich ffurflen wedi'i derbyn yn ddiogel.
  3. O fewn 1-2 wythnos, bydd bydwraig gymunedol yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

ATGYFEIRIADAU BYDWRAIG