Gofalu am eich Clustiau

Mae problemau gyda chwyr clust yn gyffredin ar ryw adeg neu'i gilydd o'n bywydau.

Fodd bynnag, gellir datrys y broblem hon gartref fel arfer, gyda rhywfaint o gyngor a help. Mae gan y ddolen isod awgrymiadau a chynghorion defnyddiol i helpu. Mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n defnyddio ffyn cotwm neu wrthrychau eraill i geisio clirio'r cwyr clust gan y gall hyn waethygu'r sefyllfa. Os oes gennych unrhyw broblemau parhaus, fodd bynnag, cysylltwch â ni am fwy o gyngor.

DARLLENWCH FWY AM OFAL Y GLUST

Self Care For Ears Image