Hunanatgyfeirio ar gyfer Ffisiotherapi a gofal ar gyfer poen yn y cymalau a'r cyhyrau

 Sut i Hunanatgyfeirio ar gyfer Ffisiotherapi

Mae problemau â'r cymalau a'r cyhyrau yn gyffredin iawn ar ryw adeg neu'i gilydd o'n bywydau. Ond mae sawl peth y gallwn ni ei wneud i leddfu poen yn y cymalau a'r cyhyrau. Mae'r ddolen isod yn cynnwys rhai ymarferion a argymhellir i drin problemau o'r fath gartref. Os oes gennych broblemau parhaus, neu os yw'r symptomau'n ddifrifol, cysylltwch â ni ar bob cyfrif i geisio rhagor o gyngor.

DARLLEN MWY AM FFISIOTHERAPI

image depicting back pain