Gwasnaethau Meddygol Sylfaenol

Gellir cael gafael Manylion am Wasanaethau Meddygol Sylfaenol yn ein hardal o:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Pencadlys
Tŷ Ynysmeurig
Parc Navigation
Abercynon
CF45 4SN

Ffôn: 01443 744800
Ffacs: 01443 744888

YMWELD Â'R BWRDD IECHYD

image of a GP

 

local community health council

Eich Cyngor Iechyd Cymuned Lleol yw:

Cwm Taf Morgannwg
Tŷ Antur
Parc Navigation
Abercynon
CF45 4SN

Ffôn: 01443 405830

YMWELD Â'R CYNGOR IECHYD CYMUNED