Gofalwyr Uniongyrchol

A Ydych Chi'n Ofalwr?

Os ydych chi  dywedwch wrthym - efallai y gallwn eich helpu chi

Mae digonedd o wybodaeth am ofal a gofalwyr i'w gael ar wefan y GIG. Dyma ychydig ddolenni i dudalennau ar y wefan a allai fod o ddefnydd i chi.

carers direct image

 

carers direct image

Cyllid a'r Gyfraith

Cymorth wrth hawlio budd-daliadau, gofalu am falans eich cyfrif banc, a deall y materion cyfreithiol sy'n ymwneud â gofalu. 

 • Budd-daliadau i ofalwyr: Cyfeirio gofalwyr ar y budd-daliadau a allai fod o gymorth iddynt wrth ofalu. 
 • Budd-daliadau i'r rhai o dan 65: Cyngor a gwybodaeth am helpu'r person yr ydych yn gofalu amdanynt i hawlio'r budd-daliadau y maent yn gymwys i'w derbyn. 
 • Budd-daliadau i'r rhai dros 65 oed:Cyngor a gwybodaeth am gefnogaeth ariannol i bobl hŷn sydd ag anabledd neu salwch.
 • Asesiad Gofalwr: Sut allai eich budd-daliadau gael eu heffeithio gan farwolaeth y person yr ydych yn gofalu amdanynt a'r hyn fydd yn digwydd i'w budd-daliadau nhw
 • Budd-daliadau eraill: Cyngor i ofalwyr a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt ynglŷn â hawlio ystod o fudd-daliadau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â'u hanabledd neu waith gofalu
 

Cysylltiadau

Carers Direct

 • Ffôn: 0808 802 0202
 • Gwybodaeth am y llinell gymorth: Gwefan
 • E-bost:  CarersDirect@nhschoices.nhs.uk
 • Oriau Swyddfa: Mae'r llinellau ar agor rhwng 8am a 9pm o Ddydd Llun hyd Ddydd Gwener, a rhwng 11am a 4pm ar benwythnosau. Mae galwadau o linellau tir y DU yn rhad ac am ddim. 

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

 • Ffôn: 01656 658479
 • Gwybodaeth: Gwefan

carers direct image