Y Tîm Gofal Iechyd

Ymwelwyr Iechyd

Bethan Hughes yw'r ymwelydd Iechyd ac mae hi'n cydweithio'n agos â'r feddygfa ac yn mynychu'r Clinig Babanod wythnosol.

Gall teuluoedd gysylltu â Bethan trwy yrru neges destun neu ffonio 07890 418778  neu trwy ffonio'r swyddfa ar 01656 754205.

 

Gwasanaeth Nyrsio yn y Cartref

Mae'r Gwasanaeth Nyrsys Ardal  yn cydweithio'n agos â'r Feddygfa ac ar gael i'r rhai na all ddod i'r feddygfa. 

Rhif Cyswllt: 01656 753922