Oriau Agor

Llun 08:00 tan 18:30
Mawrth 08:00 tan 18:30
Mercher 08:00 tan 18:30
Iau 08:00 tan 18:30
Gwener 08:00 tan 18:30
Penwythnosau a Gwyliau Banc AR GAU

Noder, ar ddydd Mawrth olaf pob mis bydd y feddygfa ar gau o 1.00 p.m. ar gyfer hyfforddiant staff

 

Gwyliau Banc a Chau wedi'i Gynllunio

AR GAU YN Y DYFODOL