Sut i wneud Cais am Ymweliad Cartref

Mae ymweliadau cartref ar gyfer cleifion sy'n rhy sâl neu'n rhy anabl i ddod i'r feddygfa.

Os yw'n bosibl, dylid gwneud ceisiadau rhwng 8.30 a.m. ac 11.00 a.m.

Mae'n help mawr i feddygon os nodir lefel y brys ar gyfer ymweliad gartref gan fod hyn yn galluogi meddygon i flaenoriaethu eu hymweliadau.

Home Visits