Pan fyddwn ni ar gau

Ar gyfer cyflyrau meddygol nad ydynt yn fygythiad i fywyd ac am gyngor meddygol pan fyddwn ni ar gau, ffoniwch NHS Direct ar 111 neu ewch i wefan gig 111 cymru

Ar gyfer problemau difrifol fel cael trafferth wrth anadlu, poenau yn y frest, gwaedu difrifol neu anaf, ffoniwch 999

NHS 111 logo