Gwobr Green Impact

Mae Bron-Y-Garn wedi derbyn Gwobr Aur ar gyfer 2022 gan Fframwaith a Chynllun Gwobrau Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru.

Image depicts Gwobr Green Impact - mae testun yn darllen gwybodaeth ar y golofn chwith

Y Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru Gyfan Tystysgrif Cyflawniad

Llongyfarchiadau:  Bron-Y-Garn Surgery
Am gyflawni:  Gwobr Aur 2022

Gweler y gwobrau blaenorol yma

 

Beth mae hyn yn ei olygu?

Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bob un ohonom a gall gael effeithiau negyddol ar iechyd unigolion a’r boblogaeth. Mae angen i ni i gyd wneud ein rhan i liniaru newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys arferion gofal sylfaenol. Yn 2018/19 roedd ôl troed carbon GIG Cymru yn oddeutu 1 miliwn tunnell o CO2e, sef 2.6% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru, yr uchaf yn y sector cyhoeddus.

Mae Fframwaith a Chynllun Gwobrwyo Gofal Sylfaenol Gwyrddach Cymru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi’i gynllunio i helpu contractwyr gofal sylfaenol annibynnol (optometreg gymunedol, practis cyffredinol, fferylliaeth gymunedol a phractisau deintyddol gofal sylfaenol) i wella cynaliadwyedd amgylcheddol eu harferion dydd i ddydd.

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi derbyn Gwobr Aur ac rydym wedi ymrwymo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Darllenwch fwy am y fframwaith a’r cynllun dyfarnu drwy fynd i: Gofal Sylfaenol Gwyrddach - Gofal Sylfaenol Un

 

Ynghylch Gwobr Green Impact

  • Mae'r Wobr Green Impact yn becyn cymorth a ddatblygwyd gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP), Health Education England, Prifysgol Bryste, ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr er mwyn helpu pob Meddygfa Ymarferwyr Cyffredinol i wella eu cynaliadwyedd ac i leihau eu heffaith amgylcheddol. 
  • Aeth aelodau o dîm Meddygfa Bron-y-Garn i Gynhadledd Iechyd gyntaf Green Impact, a gynhaliwyd gan Bractis Meddygol Frome ar 7 Chwefror 2020, oedd â'r nod o gefnogi yn ogystal ag ysbrydoli a rhannu syniadau â meddygfeydd a oedd yn awyddus i wella'u heffaith amgylcheddol.
  • Yn dilyn hyn, rydym ni fel meddygfa wedi ymroi i wneud newidiadau ac ennill gwobr Green Impact yr RCGP.

GWYBODAETH AM Y WOBR GREEN IMPACT