Gwobr Green Impact

Diweddariad 07/09/2020 - Dyfarnwyd Tystysgrif Efydd i ni

green impact award logo

  • Mae'r Wobr Green Impact yn becyn cymorth a ddatblygwyd gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol (RCGP), Health Education England, Prifysgol Bryste, ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr er mwyn helpu pob Meddygfa Ymarferwyr Cyffredinol i wella eu cynaliadwyedd ac i leihau eu heffaith amgylcheddol. 
  • Aeth aelodau o dîm Meddygfa Bron-y-Garn i Gynhadledd Iechyd gyntaf Green Impact, a gynhaliwyd gan Bractis Meddygol Frome ar 7 Chwefror 2020, oedd â'r nod o gefnogi yn ogystal ag ysbrydoli a rhannu syniadau â meddygfeydd a oedd yn awyddus i wella'u heffaith amgylcheddol.
  • Yn dilyn hyn, rydym ni fel meddygfa wedi ymroi i wneud newidiadau ac ennill gwobr Green Impact yr RCGP.

GWYBODAETH AM Y WOBR GREEN IMPACT