Heb Fynychu (DNAs)

Mae apwyntiadau a gollwyd (Heb Fynychu — DNAs) mewn practis cyffredinol yn lleihau capasiti clinigol ac yn gwastraffu arian.

Mae apwyntiadau a gollwyd (Heb Fynychu — DNAs) mewn practis cyffredinol yn lleihau capasiti clinigol ac yn gwastraffu arian.

Rydym yn deall bod ceisio canslo dros y ffôn ar adegau yn dasg anodd oherwydd ciwiau cyson o fewn ein system ffôn. Er mwyn ei gwneud hi'n haws canslo apwyntiadau, rydym bellach wedi sefydlu llinell ffôn bwrpasol - heb aros a bydd yn caniatáu ichi recordio neges. Bydd y negeseuon hyn yn cael eu hadolygu a'u gweithredu bob dydd gan ein staff.

Rhif Llinell Canslo Wedi’i Neilltuo: 01656 812 975

Dylid rhoi gwybod am bob achos o ganslo gydag o leiaf 48 awr o rybudd lle bo hynny'n bosibl.

FFYRDD ERAILL O GANSLO EICH APWYNTIAD

Rydym wedi adolygu ein Polisi Heb Fynychu

  • Os bydd claf yn methu â mynychu x 2 Apwyntiad o fewn cyfnod o 12 mis, anfonir llythyr atynt i gynnig cyfle iddynt drafod y rhesymau pam na wnaethant fynychu gyda Rheolwr y Practis.
  • Os bydd claf yn methu â mynychu trydydd apwyntiad, yna bydd llythyr rhybudd terfynol yn cael ei gyhoeddi yn esbonio y gallai methu â mynychu unrhyw apwyntiadau pellach, yn ôl disgresiwn y Meddygon, arwain at eu tynnu oddi ar restr y practis.

 

Canlyniadau Eithriadol (DNA)

Canlyniadau Diffyg Presenoldeb (DNA) ar gyfer apwyntiadau cyfunol meddygon teulu a'r Tîm Nyrsio ar gyfer 2022

Canlyniadau Heb Fynchu Ionawr 22 - 134 Apwyntiad

  • 4% Heb Fynychu
  • 96% Wedi Fynychu

Canlyniadau Heb Fynychu Chwefror 22 - 123 Apwyntiad

  • 4% Heb Fynychu
  • 96% Wedi Fynychu

Canlyniadau Heb Fynychu Mawrth 22 - 148 Apwyntiad

  • 4% Heb Fynychu
  • 96% Wedi Fynychu

Canlyniadau Heb Fynychu Ebrill 22 - 150 Apwyntiad

  • 5% Heb Fynychu
  • 95% Wedi Fynychu

Published: May 26, 2022