Data Gweithgaredd

Gorffennaf 23– Data Gweithgaredd

6,853 cleifion

Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 6728
Apwyntiadau Ffôn: 709
Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3604
Atgyfeiriadau Ysbyty: 384
Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 12309
Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 98
Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 12690
Heb Fynychu Apwyntiad: 139
Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 265

Gorffennaf 23 - Data Gweithgaredd

 

Mehefin 23 - Data Gweithgaredd

Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 7502
Apwyntiadau Ffôn: 722
Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3840
Atgyfeiriadau Ysbyty: 505
Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 13074
Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 91
Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 13639
Heb Fynychu Apwyntiad: 166
Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 228

Mehefin 23 - Data Gweithgaredd

 

Mai 2023 – Data Gweithgaredd

6,847 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 7111
 • Apwyntiadau Ffôn: 720
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3720
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 288
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 13293
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 80
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 12390
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 182
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 236

Mai 2023 – Data Gweithgaredd

Ebrill 2023 – Data Gweithgaredd

6,841 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 7005
 • Apwyntiadau Ffôn: 638
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3265
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 287
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 11500
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 76
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 11040
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 152
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 232

Ebrill 2023 – Data Gweithgaredd

Mawrth 23 - Data Gweithgaredd

6,859 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 6995
 • Apwyntiadau Ffôn: 879
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 4070
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 427
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 14562
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 73
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 13239
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 236
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 231

Mawrth 23 - Data Gweithgaredd

Chwefror 2023 - Data Gweithgaredd

6,825 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 9792
 • Apwyntiadau Ffôn: 740
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3166
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 297
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 11398
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 95
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 11476
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 198
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 191

Chwefror 2023 - Data Gweithgaredd

 

Ionawr 2023 - Data Gweithgaredd

6,814 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 8423
 • Apwyntiadau Ffôn: 918
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3263
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 297
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 12748
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 96
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 10796
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 167
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 166

Ionawr 2023 - Data Gweithgaredd

 

Rhagfyr 2022 - Data Gweithgaredd

6,825 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa   : 8,375
 • Apwyntiadau Ffôn: 1,125
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3,934
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 338
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 13,478
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 184
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 12,042
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 238
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 231

Rhagfyr 2022 - Data Gweithgaredd

 

Tachwedd 2022 - Data Gweithgaredd

6,787 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa : 8,494
 • Apwyntiadau Ffôn: 1,001
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 4,252
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 426
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 12,458
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 424
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 12,163
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 274
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 294

Tachwedd 2022 - Data Gweithgaredd