Data Gweithgaredd

Ionawr 2023 - Data Gweithgaredd

6,814 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa: 8423
 • Apwyntiadau Ffôn: 918
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3263
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 297
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 12748
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 96
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 10796
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 167
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 166

Ionawr 2023 - Data Gweithgaredd

 

Rhagfyr 2022 - Data Gweithgaredd

6,825 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa   : 8,375
 • Apwyntiadau Ffôn: 1,125
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 3,934
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 338
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 13,478
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 184
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 12,042
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 238
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 231

Rhagfyr 2022 - Data Gweithgaredd

 

Tachwedd 2022 - Data Gweithgaredd

6,787 cleifion

 • Galwadau yr ymdrinnir â hwy gan y Dderbynfa : 8,494
 • Apwyntiadau Ffôn: 1,001
 • Apwyntiadau Wyneb i Wyneb : 4,252
 • Atgyfeiriadau Ysbyty: 426
 • Eitemau a roddwyd trwy bresgripsiwn: 12,458
 • Brechu (e.e Plentyndod, Ffliw, Nimococol, Yr Eryr): 424
 • Cyfathrebu Gweinyddol gan gynnwys Ceisiadau Digidol: 12,163
 • Heb Fynychu Apwyntiad: 274
 • Adolygiadau Cyflwr Tymor Hir: 294

Tachwedd 2022 - Data Gweithgaredd